62 "Σχάρα οροφής" Αξεσουάρ για όλα τα οχημάτων

MontBlanc®* Σχάρα οροφής βασικό κιτ

168,99 €1

1 819 090

Δείτε συμβατά οχήματα
Λεπτομέρειες
MontBlanc®* Σχάρα οροφής κιτ επέκτασης

95,00 €1

1 819 091

Δείτε συμβατά οχήματα
Λεπτομέρειες
Q-Top® (Q-Tech)* Ράουλο φορτοεκφόρτωσης σκάλας για σχάρα οροφής Q-Top® (Q-Tech)

109,00 €1

1 913 403

Δείτε συμβατά οχήματα
Λεπτομέρειες
Q-Top® (Q-Tech)* Ράουλο φορτοεκφόρτωσης σκάλας για σχάρα οροφής Q-Top® (Q-Tech)

143,98 €1

1 913 405

Δείτε συμβατά οχήματα
Λεπτομέρειες
Q-Top® (Q-Tech)* Ράουλο φορτοεκφόρτωσης σκάλας για σχάρα οροφής Q-Top® (Q-Tech)

131,00 €1

1 913 404

Δείτε συμβατά οχήματα
Λεπτομέρειες
Q-Top® (Q-Tech)* Σετ δακτυλίων πρόσδεσης για σχάρα οροφής γενικής χρήσης

36,20 €1

1 913 408

Δείτε συμβατά οχήματα
Λεπτομέρειες
Q-Top® (Q-Tech)* Σετ στοπ για σκάλα για σχάρα οροφής γενικής χρήσης

76,99 €1

1 913 407

Δείτε συμβατά οχήματα
Λεπτομέρειες
Q-Top® (Q-Tech)* Σχάρα οροφής

978,99 €2

1 940 225

Δείτε συμβατά οχήματα
Λεπτομέρειες
Q-Top® (Q-Tech)* Σχάρα οροφής

1.043,99 €2

1 885 851

Δείτε συμβατά οχήματα
Λεπτομέρειες
Q-Top® (Q-Tech)* Σχάρα οροφής

761,99 €2

1 874 689

Δείτε συμβατά οχήματα
Λεπτομέρειες
Q-Top® (Q-Tech)* Σχάρα οροφής

819,99 €2

1 940 229

Δείτε συμβατά οχήματα
Λεπτομέρειες
Q-Top® (Q-Tech)* Σχάρα οροφής

630,99 €2

1 885 850

Δείτε συμβατά οχήματα
Λεπτομέρειες
Thule®* Σχάρα οροφής

161,00 €1

1 582 847

Δείτε συμβατά οχήματα
Λεπτομέρειες
Thule®* Σχάρα οροφής

266,99 €1

1 940 873

Δείτε συμβατά οχήματα
Λεπτομέρειες
Thule®* Σχάρα οροφής επέκταση με 3η μπάρα οροφής

97,00 €1

1 569 267

Δείτε συμβατά οχήματα
Λεπτομέρειες
Thule®* Σχάρα οροφής κιτ βάσεων 750

103,99 €1

1 582 839

Δείτε συμβατά οχήματα
Λεπτομέρειες
Thule®* Σχάρα οροφής κιτ βάσεων 751

104,99 €1

2 043 202

Δείτε συμβατά οχήματα
Λεπτομέρειες
Thule®* Σχάρα οροφής κιτ βάσεων 751

59,50 €1

2 043 204

Δείτε συμβατά οχήματα
Λεπτομέρειες
Thule®* Σχάρα οροφής κιτ βάσεων 754

314,99 €1

1 831 617

Δείτε συμβατά οχήματα
Λεπτομέρειες
Thule®* Σχάρα οροφής κιτ βάσεων 754

238,00 €1

1 831 618

Δείτε συμβατά οχήματα
Λεπτομέρειες
Thule®* Σχάρα οροφής κιτ μπρακέτων 3123

44,10 €1

2 043 196

Δείτε συμβατά οχήματα
Λεπτομέρειες
Thule®* Σχάρα οροφής κιτ μπρακέτων 3140

45,21 €1

2 043 183

Δείτε συμβατά οχήματα
Λεπτομέρειες
Thule®* Σχάρα οροφής κιτ τοποθέτησης

49,67 €1

1 817 383

Δείτε συμβατά οχήματα
Λεπτομέρειες
Thule®* Σχάρα οροφής με 2 μπάρες οροφής σε σετ

161,00 €1

1 569 265

Δείτε συμβατά οχήματα
Λεπτομέρειες
Σχάρα οροφής

228,01 €1

1 802 375

Δείτε συμβατά οχήματα
Λεπτομέρειες
Σχάρα οροφής

381,00 €1

1 893 358

Δείτε συμβατά οχήματα
Λεπτομέρειες
Σχάρα οροφής

265,00 €1

1 893 357

Δείτε συμβατά οχήματα
Λεπτομέρειες
Σχάρα οροφής

228,01 €1

1 798 016

Δείτε συμβατά οχήματα
Λεπτομέρειες
Σχάρα οροφής

243,00 €1

1 854 174

Δείτε συμβατά οχήματα
Λεπτομέρειες
Σχάρα οροφής

212,00 €1

1 853 232

Δείτε συμβατά οχήματα
Λεπτομέρειες
Σχάρα οροφής

195,00 €1

1 718 804

Δείτε συμβατά οχήματα
Λεπτομέρειες
Σχάρα οροφής

195,00 €1

1 718 770

Δείτε συμβατά οχήματα
Λεπτομέρειες
Σχάρα οροφής

195,00 €1

2 112 681

Δείτε συμβατά οχήματα
Λεπτομέρειες
Σχάρα οροφής

212,00 €1

1 724 805

Δείτε συμβατά οχήματα
Λεπτομέρειες
Σχάρα οροφής

212,00 €1

1 727 570

Δείτε συμβατά οχήματα
Λεπτομέρειες
Σχάρα οροφής

195,00 €1

1 718 781

Δείτε συμβατά οχήματα
Λεπτομέρειες
Σχάρα οροφής

212,00 €1

1 767 840

Δείτε συμβατά οχήματα
Λεπτομέρειες
Σχάρα οροφής

195,00 €1

2 112 395

Δείτε συμβατά οχήματα
Λεπτομέρειες
Σχάρα οροφής

212,00 €1

1 809 110

Δείτε συμβατά οχήματα
Λεπτομέρειες
Σχάρα οροφής

195,00 €1

1 694 014

Δείτε συμβατά οχήματα
Λεπτομέρειες
Σχάρα οροφής

455,00 €1

1 900 523

Δείτε συμβατά οχήματα
Λεπτομέρειες
Σχάρα οροφής

322,99 €1

1 900 522

Δείτε συμβατά οχήματα
Λεπτομέρειες
Σχάρα οροφής

212,00 €1

1 724 961

Δείτε συμβατά οχήματα
Λεπτομέρειες
Σχάρα οροφής

195,00 €1

1 876 580

Δείτε συμβατά οχήματα
Λεπτομέρειες
Σχάρα οροφής

243,00 €1

1 854 170

Δείτε συμβατά οχήματα
Λεπτομέρειες
Σχάρα οροφής

212,00 €1

1 724 857

Δείτε συμβατά οχήματα
Λεπτομέρειες
Σχάρα οροφής

212,00 €1

1 724 850

Δείτε συμβατά οχήματα
Λεπτομέρειες
Σχάρα οροφής

195,00 €1

1 429 305

Δείτε συμβατά οχήματα
Λεπτομέρειες
Σχάρα οροφής

212,00 €1

1 809 112

Δείτε συμβατά οχήματα
Λεπτομέρειες
Σχάρα οροφής

195,00 €1

1 683 818

Δείτε συμβατά οχήματα
Λεπτομέρειες
Σχάρα οροφής

243,00 €1

1 890 814

Δείτε συμβατά οχήματα
Λεπτομέρειες
Σχάρα οροφής

300,99 €1

1 889 893

Δείτε συμβατά οχήματα
Λεπτομέρειες
Σχάρα οροφής

212,00 €1

1 880 359

Δείτε συμβατά οχήματα
Λεπτομέρειες
Σχάρα οροφής

195,00 €1

1 718 799

Δείτε συμβατά οχήματα
Λεπτομέρειες
Σχάρα οροφής

212,00 €1

1 724 968

Δείτε συμβατά οχήματα
Λεπτομέρειες
Σχάρα οροφής

228,01 €1

1 852 593

Δείτε συμβατά οχήματα
Λεπτομέρειες
Σχάρα οροφής

228,01 €1

1 779 396

Δείτε συμβατά οχήματα
Λεπτομέρειες
Σχάρα οροφής

212,00 €1

1 727 572

Δείτε συμβατά οχήματα
Λεπτομέρειες
Σχάρα οροφής

195,00 €1

1 718 777

Δείτε συμβατά οχήματα
Λεπτομέρειες
Σχάρα οροφής

212,00 €1

1 724 806

Δείτε συμβατά οχήματα
Λεπτομέρειες
Σχάρα οροφής Ασημί / μαύρες

190,99 €1

1 805 838

Δείτε συμβατά οχήματα
Λεπτομέρειες
Σχάρα οροφής κιτ επέκτασης

154,00 €1

1 906 077

Δείτε συμβατά οχήματα
Λεπτομέρειες

1 Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. Η τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη.

2 Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης.

*Τα συγκεκριμένα αξεσουάρ είναι προσεκτικά επιλεγμένα προϊόντα άλλων προμηθευτών, για τα οποία μπορεί να ισχύουν διαφορετικοί όροι εγγύησης, σχετικές λεπτομέρειες για τους οποίους μπορείτε να βρείτε στο δίκτυο της Ford. Το λογότυπο και η ονομασία Bluetooth® είναι σήματα κατατεθέντα της Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση από τη Ford Motor Company γίνεται κατόπιν αδείας. Το λογότυπο και η ονομασία iPod® αποτελούν ιδιοκτησία της Apple Inc. Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.


ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Πολιτική της Ford είναι η συνεχής βελτίωση των προϊόντων της. Η Ford διατηρεί πάντα το δικαίωμα να αλλάζει τις προδιαγραφές, τα χρώματα και τις τιμές των μοντέλων και των προϊόντων που παρουσιάζονται και περιγράφονται στην παρούσα διαδικτυακή έκδοση, ενώ οι εικόνες μπορεί να διαφέρουν. Η παρούσα διαδικτυακή έκδοση περιλαμβάνει τόσο γνήσια αξεσουάρ Ford, όσο και προσεκτικά επιλεγμένα προϊόντα προμηθευτών μας, τα οποία παρουσιάζονται με το δικό τους διακριτικό σήμα ή επωνυμία. *Τα συγκεκριμένα αξεσουάρ είναι προσεκτικά επιλεγμένα προϊόντα άλλων προμηθευτών, για τα οποία μπορεί να ισχύουν διαφορετικοί όροι εγγύησης, σχετικές λεπτομέρειες για τους οποίους μπορείτε να βρείτε είτε κάνοντας κλικ στο εικονίδιο της εγγύησης που εμφανίζεται με κάθε προϊόν είτε από τους επίσημους εμπόρους της Ford. Το λογότυπο και η ονομασία Bluetooth® είναι σήματα κατατεθέντα της Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση από τη Ford Motor Company γίνεται κατόπιν αδείας. Το λογότυπο και η ονομασία iPod® αποτελούν ιδιοκτησία της Apple Inc. Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.