"Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό"

Προϊόντα

Ετοιμαστείτε για την επόμενη γενιά του Ford Ranger!

Ετοιμαστείτε για την επόμενη γενιά του Ford Ranger!

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό

1 874 931

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό

61,81 €1

Ford B-MAX 01/2012, από 09/2014 και άνω

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό

2 281 220

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό

59,21 €1

Ford Focus 04/2018, έως 15/06/2021

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό Vignale, καμπυλωτά, μαύρα

2 042 217

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό Vignale, καμπυλωτά, μαύρα

95,12 €1

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό εμπρός και πίσω, μαύρα

1 928 462

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό εμπρός και πίσω, μαύρα

95,12 €1

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό εμπρός και πίσω, μαύρα

1 806 311

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό εμπρός και πίσω, μαύρα

95,12 €1

Ford Kuga 11/2012, έως 12/2014

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό εμπρός και πίσω, μαύρα

1 873 895

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό εμπρός και πίσω, μαύρα

95,12 €1

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό εμπρός και πίσω, μαύρα

2 183 950

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό εμπρός και πίσω, μαύρα

173,60 €1

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό εμπρός και πίσω, μαύρα

2 172 286

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό εμπρός και πίσω, μαύρα

173,60 €1

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό εμπρός και πίσω, μαύρα

2 526 938

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό εμπρός και πίσω, μαύρα

225,90 €1

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό εμπρός και πίσω, μαύρα

2 629 707

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό εμπρός και πίσω, μαύρα

95,12 €1

Ford Ranger 06/2022,

Rap Cab με αυτόματο κιβώτιο

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό εμπρός και πίσω, μαύρα

2 629 709

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό εμπρός και πίσω, μαύρα

95,12 €1

Ford Ranger 06/2022,

Rap Cab με μηχανικό κιβώτιο

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό εμπρός και πίσω, μαύρα

2 587 155

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό εμπρός και πίσω, μαύρα

95,12 €1

Ford Ranger 06/2022,

Για διπλοκάμπινα μοντέλα Wildtrak και Wildtrak X με αυτόματο κιβώτιο.

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό εμπρός και πίσω, μαύρα

2 587 159

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό εμπρός και πίσω, μαύρα

95,12 €1

Ford Ranger 06/2022,

Για διπλοκάμπινα μοντέλα με μηχανικό κιβώτιο.

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό εμπρός και πίσω, μαύρα

2 587 142

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό εμπρός και πίσω, μαύρα

95,12 €1

Ford Ranger 06/2022,

Διπλοκάμπινο με αυτόματο σασμάν

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό εμπρός και πίσω, μαύρα

5 238 395

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό εμπρός και πίσω, μαύρα

173,60 €1

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό εμπρός και πίσω, μαύρα

1 809 465

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό εμπρός και πίσω, μαύρα

173,60 €1

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό Εμπρός και πίσω, μαύρα

2 587 151

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό Εμπρός και πίσω, μαύρα

171,89 €1

Ford Ranger 06/2022,

Διπλοκάμπινο Raptor με αυτόματο σασμάν

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό εμπρός και πίσω, μαύρα, με υπερυψωμένο χείλος

2 645 639

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό εμπρός και πίσω, μαύρα, με υπερυψωμένο χείλος

237,36 €1

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό εμπρός και πίσω, μαύρα, με υπερυψωμένο χείλος

5 922 345

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό εμπρός και πίσω, μαύρα, με υπερυψωμένο χείλος

223,67 €1

Ford Bronco 10/2022,

5-θυρο

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό εμπρός και πίσω, μαύρα, με υπερυψωμένο χείλος

2 286 287

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό εμπρός και πίσω, μαύρα, με υπερυψωμένο χείλος

95,12 €1

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό εμπρός και πίσω, μαύρα, με υπερυψωμένο χείλος

2 286 291

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό εμπρός και πίσω, μαύρα, με υπερυψωμένο χείλος

95,12 €1

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό εμπρός, μαύρα

1 871 020

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό εμπρός, μαύρα

61,81 €1

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό εμπρός, μαύρα

1 681 375

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό εμπρός, μαύρα

59,79 €1

Ford C-MAX 11/2010, έως 12/2011

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό εμπρός, μαύρα

1 526 900

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό εμπρός, μαύρα

59,79 €1

Ford Fiesta 09/2008, έως 22/02/2011

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό εμπρός, μαύρα

2 027 601

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό εμπρός, μαύρα

59,79 €1

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό εμπρός, μαύρα

1 446 093

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό εμπρός, μαύρα

59,79 €1

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό εμπρός, μαύρα

1 806 685

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό εμπρός, μαύρα

61,81 €1

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό εμπρός, μαύρα

1 383 094

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό εμπρός, μαύρα

59,79 €1

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό εμπρός, μαύρα

1 558 511

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό εμπρός, μαύρα

61,81 €1

Ford Ka 09/2008, έως 09/2012

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό εμπρός, μαύρα

1 502 030

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό εμπρός, μαύρα

59,79 €1

Ford Kuga 01/2008, έως 07/2011

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό εμπρός, μαύρα

1 096 924

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό εμπρός, μαύρα

61,81 €1

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό εμπρός, μαύρα

1 801 452

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό εμπρός, μαύρα

59,21 €1

Ford B-MAX 01/2012, έως 08/2014

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό εμπρός, μαύρα

1 848 170

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό εμπρός, μαύρα

61,81 €1

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό εμπρός, μαύρα

1 930 318

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό εμπρός, μαύρα

61,81 €1

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό εμπρός, μαύρα

1 890 125

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό εμπρός, μαύρα

61,81 €1

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό εμπρός, μαύρα

2 153 130

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό εμπρός, μαύρα

61,81 €1

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό εμπρός, μαύρα

1 948 138

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό εμπρός, μαύρα

61,81 €1

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό εμπρός, μαύρα

1 948 135

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό εμπρός, μαύρα

61,81 €1

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό εμπρός, μαύρα

1 914 006

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό εμπρός, μαύρα

61,81 €1

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό εμπρός, μαύρα

1 458 295

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό εμπρός, μαύρα

59,79 €1

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό εμπρός, μαύρα

2 196 336

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό εμπρός, μαύρα

61,81 €1

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό εμπρός, μαύρα

2 114 390

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό εμπρός, μαύρα

61,81 €1

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό εμπρός, μαύρα

1 945 228

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό εμπρός, μαύρα

61,81 €1

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό εμπρός, μαύρα

1 945 218

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό εμπρός, μαύρα

61,81 €1

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό εμπρός, μαύρα Νέο

2 724 139

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό εμπρός, μαύρα

99,51 €1

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό εμπρός, μαύρα

2 477 392

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό εμπρός, μαύρα

61,81 €1

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό εμπρός, μαύρα

2 424 114

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό εμπρός, μαύρα

69,85 €1

Transit Courier 06/2018,

Van, Business Kombi και Sport, για οχήματα με εργοστασιακή επένδυση δαπέδου από βινύλιο

, από 11/2019 και άνω

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό εμπρός, μαύρα

2 629 703

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό εμπρός, μαύρα

61,81 €1

Ford Ranger 06/2022,

Για μοντέλα με απλή καμπίνα και αυτόματο κιβώτιο.

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό εμπρός, μαύρα

2 629 705

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό εμπρός, μαύρα

61,81 €1

Ford Ranger 06/2022,

Για μοντέλα με απλή καμπίνα και μηχανικό κιβώτιο.

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό εμπρός, μαύρα

2 727 742

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό εμπρός, μαύρα

61,21 €1

Transit Custom 09/2023,

Για οχήματα με διπλό κάθισμα συνοδηγού και εργοστασιακά τοποθετημένη επένδυση δαπέδου από βινύλιο.

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό εμπρός, μαύρα Νέο

2 731 696

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό εμπρός, μαύρα

61,21 €1

Transit Courier 11/2023, Για Van με εργοστασιακά τοποθετημένο βινυλικό δάπεδο, εκτός από BEV (ηλεκτρικό όχημα με μπαταρία)

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό εμπρός, μαύρα

2 263 241

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό εμπρός, μαύρα

61,81 €1

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό εμπρός, μαύρα

5 238 445

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό εμπρός, μαύρα

173,60 €1

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό εμπρός, μαύρα

1 945 495

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό εμπρός, μαύρα

61,81 €1

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό εμπρός, μαύρα

1 796 134

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό εμπρός, μαύρα

59,21 €1

Ford C-MAX 11/2010, Για μοντέλα με το νέο σύστημα στήριξης, από 01/2012 έως 11/2014

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό εμπρός, μαύρα

1 806 157

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό εμπρός, μαύρα

61,81 €1

Ford Ka 09/2008, Για μοντέλα με το νέο σύστημα στήριξης, από 10/2012 και άνω

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό εμπρός, μαύρα

1 785 003

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό εμπρός, μαύρα

59,79 €1

Ford Kuga 01/2008, Για μοντέλα με το νέο σύστημα στήριξης, από 08/2011 και άνω

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό εμπρός, μαύρα

1 806 116

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό εμπρός, μαύρα

61,81 €1

Ford Mondeo 09/2010, Για μοντέλα με το νέο σύστημα στήριξης, από 08/2012 και άνω

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό εμπρός, μαύρα

2 727 746

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό εμπρός, μαύρα

61,21 €1

Transit Custom 09/2023, Για οχήματα με διπλό κάθισμα συνοδηγού και εργοστασιακά τοποθετημένη επένδυση δαπέδου από μοκέτα.

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό εμπρός, μαύρα Νέο

2 731 690

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό εμπρός, μαύρα

61,21 €1

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό εμπρός, μαύρα

2 080 981

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό εμπρός, μαύρα

61,81 €1

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό εμπρός, μαύρα

2 021 104

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό εμπρός, μαύρα

61,81 €1

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό εμπρός, μαύρα

2 021 101

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό εμπρός, μαύρα

61,81 €1

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό εμπρός, μαύρα

2 113 377

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό εμπρός, μαύρα

61,81 €1

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό εμπρός, μαύρα

2 619 769

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό εμπρός, μαύρα

61,81 €1

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό εμπρός, μαύρα, με υπερυψωμένο χείλος

2 531 196

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό εμπρός, μαύρα, με υπερυψωμένο χείλος

61,81 €1

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό εμπρός, σε μαύρο χρώμα

2 097 670

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό εμπρός, σε μαύρο χρώμα

61,81 €1

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό εμπρός, σε μαύρο χρώμα

2 097 368

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό εμπρός, σε μαύρο χρώμα

61,81 €1

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό εμπρός, σε μαύρο χρώμα

2 113 383

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό εμπρός, σε μαύρο χρώμα

61,81 €1

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό Καμπυλωτά, σε μαύρο χρώμα

2 053 271

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό Καμπυλωτά, σε μαύρο χρώμα

95,12 €1

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό με υπερυψωμένο περιμετρικό χείλος, για την 1η και τη 2η σειρά, μαύρα

2 328 965

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό με υπερυψωμένο περιμετρικό χείλος, για την 1η και τη 2η σειρά, μαύρα

225,90 €1

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό με υπερυψωμένο περιμετρικό χείλος, για την 3η σειρά, μαύρα

2 354 558

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό με υπερυψωμένο περιμετρικό χείλος, για την 3η σειρά, μαύρα

57,06 €1

Explorer Plug-In-Hybrid 08/2019,

Για οχήματα χωρίς κονσόλα, για την 3η σειρά καθισμάτων.

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό με υπερυψωμένο περιμετρικό χείλος, εμπρός και πίσω, μαύρα

2 208 158

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό με υπερυψωμένο περιμετρικό χείλος, εμπρός και πίσω, μαύρα

95,12 €1

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό με υπερυψωμένο περιμετρικό χείλος, εμπρός και πίσω, μαύρα

2 208 154

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό με υπερυψωμένο περιμετρικό χείλος, εμπρός και πίσω, μαύρα

95,12 €1

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό με υπερυψωμένο περιμετρικό χείλος, εμπρός, μαύρα

2 268 334

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό με υπερυψωμένο περιμετρικό χείλος, εμπρός, μαύρα

61,81 €1

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό με υπερυψωμένο περιμετρικό χείλος, εμπρός, μαύρα

2 476 151

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό με υπερυψωμένο περιμετρικό χείλος, εμπρός, μαύρα

61,81 €1

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό με υπερυψωμένο περιμετρικό χείλος, εμπρός, μαύρα

2 208 140

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό με υπερυψωμένο περιμετρικό χείλος, εμπρός, μαύρα

61,81 €1

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό με υπερυψωμένο περιμετρικό χείλος, πίσω, μαύρα

2 268 332

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό με υπερυψωμένο περιμετρικό χείλος, πίσω, μαύρα

40,42 €1

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό με υπερυψωμένο περιμετρικό χείλος, πίσω, μαύρα

2 281 223

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό με υπερυψωμένο περιμετρικό χείλος, πίσω, μαύρα

38,71 €1

Ford Focus 04/2018, έως 15/06/2021

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό με υπερυψωμένο περιμετρικό χείλος, πίσω, μαύρα

2 477 398

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό με υπερυψωμένο περιμετρικό χείλος, πίσω, μαύρα

57,06 €1

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό με υπερυψωμένο περιμετρικό χείλος, πίσω, μαύρα

2 335 734

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό με υπερυψωμένο περιμετρικό χείλος, πίσω, μαύρα

57,06 €1

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό με υπερυψωμένο χείλος περιμετρικά, σε μαύρο χρώμα

2 439 078

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό με υπερυψωμένο χείλος περιμετρικά, σε μαύρο χρώμα

61,81 €1

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό πίσω, μαύρα

1 526 902

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό πίσω, μαύρα

40,42 €1

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό πίσω, μαύρα

1 717 662

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό πίσω, μαύρα

40,42 €1

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό πίσω, μαύρα

1 446 092

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό πίσω, μαύρα

40,42 €1

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό πίσω, μαύρα

1 423 849

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό πίσω, μαύρα

40,42 €1

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό πίσω, μαύρα

1 423 848

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό πίσω, μαύρα

40,42 €1

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό πίσω, μαύρα

1 558 529

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό πίσω, μαύρα

40,42 €1

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό πίσω, μαύρα

1 502 031

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό πίσω, μαύρα

57,06 €1

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό πίσω, μαύρα

1 781 386

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό πίσω, μαύρα

39,10 €1

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό πίσω, μαύρα

1 848 171

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό πίσω, μαύρα

40,42 €1

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό πίσω, μαύρα

1 890 126

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό πίσω, μαύρα

40,42 €1

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό πίσω, μαύρα

1 948 147

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό πίσω, μαύρα

40,42 €1

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό πίσω, μαύρα

1 458 296

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό πίσω, μαύρα

40,42 €1

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό πίσω, μαύρα

2 042 166

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό πίσω, μαύρα

40,42 €1

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό πίσω, μαύρα

2 116 934

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό πίσω, μαύρα

40,42 €1

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό πίσω, μαύρα Νέο

2 724 143

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό πίσω, μαύρα

85,99 €1

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό πίσω, μαύρα

2 263 243

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό πίσω, μαύρα

40,42 €1

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό πίσω, μαύρα

2 263 245

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό πίσω, μαύρα

40,42 €1

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό πίσω, μαύρα Νέο

2 731 688

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό πίσω, μαύρα

40,01 €1

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό πίσω, μαύρα

2 080 978

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό πίσω, μαύρα

40,42 €1

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό πίσω, μαύρα

2 079 194

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό πίσω, μαύρα

40,42 €1

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό πίσω, μαύρα

1 686 206

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό πίσω, μαύρα

40,42 €1

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό πίσω, μαύρα

1 681 367

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό πίσω, μαύρα

57,06 €1

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό πίσω, μαύρα

1 690 324

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό πίσω, μαύρα

57,06 €1

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό πίσω, μαύρα

1 930 319

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό πίσω, μαύρα

40,42 €1

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό πίσω, μαύρα

2 209 394

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό πίσω, μαύρα

57,06 €1

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό πίσω, μαύρα

2 209 393

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό πίσω, μαύρα

57,06 €1

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό πίσω, μαύρα

2 209 395

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό πίσω, μαύρα

57,06 €1

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό πίσω, μαύρα

2 209 392

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό πίσω, μαύρα

57,06 €1

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό πίσω, μαύρα, για τη 2η σειρά καθισμάτων

2 510 177

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό πίσω, μαύρα, για τη 2η σειρά καθισμάτων

57,06 €1

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό πίσω, μαύρα, για τη 2η σειρά καθισμάτων

2 730 475

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό πίσω, μαύρα, για τη 2η σειρά καθισμάτων

68,78 €1

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό πίσω, μαύρα, για τη 2η σειρά καθισμάτων

2 730 471

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό πίσω, μαύρα, για τη 2η σειρά καθισμάτων

68,78 €1

Transit Custom 09/2023, Για Double Cab in Van (DCiV) (με διπλή καμπίνα) με εργοστασιακά τοποθετημένη επένδυση δαπέδου από βινύλιο.

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό πίσω, μαύρα, για τοποθέτηση ανάμεσα στα καθίσματα της 2ης και της 3ης σειράς

2 730 477

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό πίσω, μαύρα, για τοποθέτηση ανάμεσα στα καθίσματα της 2ης και της 3ης σειράς

105,83 €1

Tourneo Custom 09/2023, Για οχήματα με εργοστασιακά τοποθετημένη επένδυση δαπέδου από μοκέτα και μετωπική διάταξη καθισμάτων.

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό πίσω, μαύρα, με υπερυψωμένο χείλος

2 531 202

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό πίσω, μαύρα, με υπερυψωμένο χείλος

40,42 €1

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό πίσω, σε μαύρο χρώμα

2 100 960

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό πίσω, σε μαύρο χρώμα

40,42 €1

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό τύπου λεκάνης με υπερυψωμένο χείλος, πίσω, σε μαύρο χρώμα

2 109 989

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό τύπου λεκάνης με υπερυψωμένο χείλος, πίσω, σε μαύρο χρώμα

40,42 €1

1 Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. Η τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη.

*Τα συγκεκριμένα αξεσουάρ είναι προσεκτικά επιλεγμένα προϊόντα άλλων προμηθευτών, για τα οποία μπορεί να ισχύουν διαφορετικοί όροι εγγύησης, σχετικές λεπτομέρειες για τους οποίους μπορείτε να βρείτε στο δίκτυο της Ford. Το λογότυπο και η ονομασία Bluetooth® είναι σήματα κατατεθέντα της Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση από τη Ford Motor Company γίνεται κατόπιν αδείας. Το λογότυπο και η ονομασία iPod® αποτελούν ιδιοκτησία της Apple Inc. Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

© 2024 Ford Motor Company. ALL‑ELECTRIC EXPLORER®, B‑MAX®, BRONCO®, C‑MAX®, ECOSPORT®, EDGE®, FIESTA VAN®, FOCUS®, GALAXY®, KA+®, KA, KUGA®, MONDEO®, MUSTANG MACH‑E®, MUSTANG®, PUMA®, RANGER®, S‑MAX®, TOURNEO CONNECT®, TOURNEO COURIER®, TRANSIT CONNECT®, TRANSIT COURIER®, TRANSIT CUSTOM®, TRANSIT® είναι εμπορικά σήματα της Ford ή θυγατρικών εταιρειών της.

Πολιτική της Ford είναι η συνεχής βελτίωση των προϊόντων της. Η Ford διατηρεί πάντα το δικαίωμα να αλλάζει τις προδιαγραφές, τα χρώματα και τις τιμές των μοντέλων και των προϊόντων που παρουσιάζονται και περιγράφονται στην παρούσα διαδικτυακή έκδοση, ενώ οι εικόνες μπορεί να διαφέρουν. Η παρούσα διαδικτυακή έκδοση περιλαμβάνει τόσο γνήσια αξεσουάρ Ford, όσο και προσεκτικά επιλεγμένα προϊόντα προμηθευτών μας, τα οποία παρουσιάζονται με το δικό τους διακριτικό σήμα ή επωνυμία. *Τα συγκεκριμένα αξεσουάρ είναι προσεκτικά επιλεγμένα προϊόντα άλλων προμηθευτών, για τα οποία μπορεί να ισχύουν διαφορετικοί όροι εγγύησης, σχετικές λεπτομέρειες για τους οποίους μπορείτε να βρείτε είτε κάνοντας κλικ στο εικονίδιο της εγγύησης που εμφανίζεται με κάθε προϊόν είτε από τους επίσημους εμπόρους της Ford. Η τοποθέτηση αξεσουάρ μπορεί να επηρεάσει την κατανάλωση καυσίμου του αυτοκινήτου σας. Το λογότυπο και η ονομασία Bluetooth® είναι σήματα κατατεθέντα της Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση από τη Ford Motor Company γίνεται κατόπιν αδείας. Το λογότυπο και η ονομασία iPod® αποτελούν ιδιοκτησία της Apple Inc. Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.

" " " "